%>
  • Tornar a la pàgina anterior
  • Imprimeix la pàgina
  • Envia l´enllaç a un amic

Avís legal


Aquesta pàgina web ha estat creada per el Consorci de Promoció Turistíca del Cardener, amb caràcter informatiu. El fet d´accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.elcardener.com, està registrat a favor de el Consorci de Turisme del Cardener, amb NIF Q0801101G i domicili social al crta. C-55, Km.39 de Sant Martí de Torroella (Barcelona). Telèfon de contacte 93.836.17.08 i adreça de correu electrònic consorcicardener@diba.cat
2. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d´aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de el Consorci de Turisme del Cardener, i és a qui li correspon l´exercici exclusiu dels drets d´explotació dels mateixos.Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l´autorització expressa de el Consorci de Promoció Turística del Cardener. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.
3. Contingut de la web i enllaços. el Consorci de Promoció Turística del Cardener no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina www.elcardener.com. La presència d´aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s´ofereixin en la pàgina web de destí. En cas de que el Consorci de Promoció Turística del Cardener tingui coneixement efectiu de que l´activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d´indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l´enllaç corresponent amb la major brevetat possible.
4. Actualització i modificació de la pàgina web.
el Consorci de Promoció Turísitica del Cardener es reserva el dret d´actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.
5. Indicacions sobre aspectes tècnics. el Consorci de Promoció Turística del Cardener no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables al Consorci, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d´Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.Des de el Consorci de Promoció Turística del Cardener no es garanteix l´absència de virus i d´altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d´usuari d´aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes.


També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l´usuari com a conseqüència d´errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.
6. Tractament de dades de l´usuari. Sense prejudici del previst en l´indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l´usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a el Consorci de Turisme del Cardener al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.El Consorci de Promoció Turística del Cardener, incorporarà les dades facilitades per l´usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l´Agència de Protecció de Dades. El Consorci de Turisme del Cardener no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l´usuari. L´usuari podrà exercir els seus drets d´accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l´adreça postal o a la de correu electrònic del Consorci.


Advertiment sobre utilització de cookies. Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies. L´usuari té l´opció d´impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.
7. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.Els usuaris d´aquesta pàgina web són conscients de tot l´exposat i ho accepten voluntàriament.  
CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL CARDENER- consorcicardener@diba.cat - C-55, Km 39 - 08250 - Sant Martí de Torroella - Tel. 938 361 708